Thành viên mạng lưới:

 • Cục An toàn thông tin – Bộ Thông tin và Truyền thông, Cơ quan điều phối Mạng lưới
 • Cục Trẻ em, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội
 • Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao – Bộ Công an
 • Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên – Bộ Giáo dục và Đào tạo
 • Vụ Gia đình – Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 • Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử – Bộ Thông tin và Truyền thông
 • Cục Báo chí – Bộ Thông tin và Truyền thông
 • Báo VietNamNet – Bộ Thông tin và Truyền thông
 • Ban Công tác Thiếu nhi – Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
 • Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam
 • Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam
 • Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel)
 • Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT)
 • Tổng công ty viễn thông MobiFone
 • Công ty Cổ phần Viễn thông FPT
 • Công ty Cổ phần Hạ tầng viễn thông CMC
 • Công ty TNHH Công nghệ TikTok Việt Nam
 • Công ty Cổ phần VNG
 • Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc tại Việt Nam (UNICEF)
 • Tổ chức Plan International tại Việt Nam
 • Tổ chức Cứu trợ Trẻ em (Save the Children) tại Việt Nam
 • Tổ chức Child Fund tại Việt Nam
 • Tổ chức Tầm nhìn Thế giới (World Vision International) tại Việt Nam
 • Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển bền vững (MSD)  Hội Nghiên cứu Khoa học về Đông Nam Á  Việt Nam
Báo cáo xâm phạm